Центр развития IBN. Новости
26.09.2018

Набор на курс «Главный навык»
Sākam uzņemšanu  efektīvas komunikācijas“ Galvenā prasme”  mācību kursam. Kursa sākums 2018.gadā 23.oktobris. Šis mācību kurss ir parvaldības mācības kursa ” 7 soļi ceļā uz panākumiem” loģisks turpinājums. Šī mācību kursa laikā  uzmanība tiek vērsta  uz personisko komunikāciju prasmju attīstību, ka arī publiskās uzstāšanas prasmju trenēšanu.

Mācību kursa apraksts.

Mūs izvēlējās