Отзывы клиентов

Андрей Николаев, директор SIA Media Pharma

Польза:
Курс помог больше понять о практических инструментах менеджмента в управлении персоналом и своей работой. Помог понять: если хочешь расти, строй систему, которая будет работать.
Уникальность:
Получаешь знания, которые необходимы для успешного управления людьми и развития предприятия.
Sākums
Pakalpojumi

Apmācība

Mūsu misija ir balstīta uz visu līmeņu pārvaldnieku pamata maldiem: bieži viņi neuztver vadītāja amatu ka profesiju. Сir nepietiekami paļauties tikai uz savu intuīciju, pieredzi un ”veselo saprātu”, jo dabiskās loģikas un intuīcijas esamība vēl ne nozīmē profesionālismu. Mūsu uzdevums ir pārnest intuitīvo pieeju un pārvaldības ikdienu pie apzinīgas pārvaldes, kura izmanto profesionālas tehnoloģijas un holistisko skatījumu.
Pārvaldības prasmju attīstības kurss
“7 soļi ceļā uz panākumiem”
Efektīvas komunikācijas apmācības kurss
“Galvenā prasme”
Kurss
“Lielisks orators”
Kurss
”Projektu pārvaldība”

Mūs izvēlējās