Отзывы клиентов

Ирина Халтурина, главный бухгалтер SIA Bridge

Польза:
Ознакомилась с иным стилем мышления. Поняла важность правильной постановки цели. Приобрела навыки в составлении бизнес-плана. Получила удовольствие от общения.
Уникальность:
Все темы курса интересны и преподносятся в доступной форме, а также есть возможность поучаствовать в тренинговых ситуациях.
Sākums
Pakalpojumi

Apmācība

Mūsu misija ir balstīta uz visu līmeņu pārvaldnieku pamata maldiem: bieži viņi neuztver vadītāja amatu ka profesiju. Сir nepietiekami paļauties tikai uz savu intuīciju, pieredzi un ”veselo saprātu”, jo dabiskās loģikas un intuīcijas esamība vēl ne nozīmē profesionālismu. Mūsu uzdevums ir pārnest intuitīvo pieeju un pārvaldības ikdienu pie apzinīgas pārvaldes, kura izmanto profesionālas tehnoloģijas un holistisko skatījumu.
Pārvaldības prasmju attīstības kurss
“7 soļi ceļā uz panākumiem”
Efektīvas komunikācijas apmācības kurss
“Galvenā prasme”
Kurss
“Lielisks orators”
Kurss
”Projektu pārvaldība”

Mūs izvēlējās