7 шагов к успеху. дать инструменты и научить применять на практике наиболее значимые базовые методы и технологии, отвечающие за достижение успеха. Мы предлагаем компетентности, которые ведут к росту профессионализма и личной эффективности в кратчайшие сроки (3 месяца).

Отзывы клиентов

Светлана Степанян, менеджер SIA Mobil Plus

Польза:
Курс «перевернул» мое сознание, помог переоценить нынешнюю ситуацию и в работе, и в личной жизни. Заставил задуматься.
Уникальность:
«Краткость – сестра таланта». На родном, русском языке!
Sākums
Pakalpojumi
Apmācība

Pārvaldības prasmju attīstības kurss: “7 soļi ceļā uz panākumiem”

7 шагов к успеху

Apmācības mērķi:

Dot, kā instrumentus, ievērojamākas un nozīmīgākās pamata metodes un tehnoloģijas, kas atbild par panākumu sasniegšanu un iemācīt ar tiem rīkoties praksē. Mēs piedāvājam kompetences, kas veicina profesionālo izaugsmi un personīgas efektivitātes paaugstināšanu īsā laika periodā.(3 mēneši)

Programmas izveides principi:

Programma ir izveidota holistiska veidā, kur katra tēma ir vērtīga pati no sevis, tomēr, viņas visas ir saistītas, papildina un pastiprina viena otru. Programmu bloku sastāva ir iekļautas tēmas, kuras spēj mainīt menedžeru personīgu efektivitāti īsā laikā periodā. Tas nozīme, ka programma dot nevis vispārīgās zināšanas , bet tieši to, kas uz šodienu ir noteicošais ceļā uz panākumu un rezultātu sasniegšanu. Programma sastāv no trīs blokiem:
  • Ievērojamākās un nozīmīgākās menedžmenta un mārketinga komponenti
  • Efektīvas komunikācijas un saskarsmes psiholoģija
  • Personīgas efektivitātes izaugsme– darbā, biznesa un dzīvē vispār

Programma ir domāta priekš

Uzņēmējiem un vidēja līmeņa menedžeriem, ka arī, visiem tiem, kas atbild par kompānijas panākumiem un ir orientēti uz savu personīgo izaugsmi.

Apmācības notiek krievu valodā.

Apmācības procesa organizācija:

Teorijas izpēte: diskusijas par tās īpatnībām, izmantošanu praksē un pielietošanas prasmju trenēšana. Apmācības process ir balstīts uz interaktīvām tehnoloģijām. Pateicoties draudzīgai un labvēlīgai gaisotnei šis process izveidojas par pozitīvu un vērtīgu.

Ņemot vēra klausītāju iespējamo nodarbību kavēšanu, mēs periodiski atkārtojam izņemto materiālu dažādos kontekstos, ka arī, piedāvājam izdales materiālus. Jums tiks dota arī iespēja noklausīties izlaisto nodarbību atkārtoti.

Kā bonusu, mēs piedāvājam visiem, kas mācījās šajā kursā, izmantot iespēju bezmaksas apmeklēt izlaisto nodarbību vai visu kursu kopā ar citām grupām, mūžu garumā.

Mēs garantējam:

Gadījumā, ja pēc divām nedēļām, Jums liksies, ka kurss Jums nenes panākumus, mēs atgriezīsim Jums naudu par apmācības kursu bez papildus pierādījumiem.

Mācību maksa

Par vienu apmācības mēnesi vienam dalībniekam –240 eiro.

Pastāv atlaižu sistēma par dalībnieku skaitu un pieteikumu izmantojot mūsu mājaslapu. Nepieciešamības gadījumā piedāvājam elastīgus apmaksas grafikus.

Kursa ilgums

– 3 mēneši.

Programma ir domāta

Programmas apguve notiek ārpus darba laika. Apmācības notiek 2 reizes nedēļā( trešdienās un piektdienās no 18:00 līdz 21:00 konferences viesnīcā ”RIJA VEF HOTEL” Brīvības gatvē 199c (VEF, Rīgā).

Programmas sākums -2017. gadā 08. februārī.

Pēc programmas kursa beigšanas tiek izsniegts

Sertifikāts par pārvaldības kvalifikācijas celšanu.

Programmas ”7 soļi ceļā uz panākumiem” saturs

1 Bloks. Pārvaldība un mārketings

Mērķu izvirzīšana. Mērķu noteikšanas paņēmieni.

Selektivitātes princips.

Kvantitatīva analīze.

Stratēģija. Optimālās stratēģijas izstrādes metodika.

Rādītāju sabalansēta sistēma.

Situāciju analīze. Holistiska pieeja.

Problēmu risināšana un lēmum pieņemšana.

Mārketinga būtība. Mārketinga mērķi un uzdevumi. Mārketologa pamata uzdevumi.

Mārketinga stratēģija un komplekss.

Cenas aprēķins. Izmaksu novērtējums. Bezzaudējuma punkts.

Reklāma.

Motivācijas modeļi un to praktiskais pielietojums biznesā.

Biznesa plāna sastādīšana.

2 Bloks. Personīgas efektivitātes paaugstināšana

Personīgas attīstības un karjeras pārvaldīšana.

Personīgas efektivitātes paaugstināšana.

Līderis. Atbildīgums par sevi, darbības rezultātiem, par komandu.

Prasmju attīstīšana darbā ar informāciju: strukturēšana, sistematizācija, prezentācija.

Sava laika un slodzes pārvaldīšana.

3 Bloks. Efektīvas komunikācijas un saskarsmes psiholoģija

Savstarpēju atšķirību pārvaldīšana.

Efektīva komunikācija.

Aktīva klausīšanās un pārliecinošā runa.

Publiskās uzstāšanās un prezentācijas prakse.

Komandas izveide. Efektīva saskarsme un darbības īpatnības.

Pārrunu vadīšana, sanāksmju novadīšana.

Konfliktu pārvaldīšana.

Kopa: 108 stundas

Būsim priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem telefoniski: 29774724

Aizpildīt anketu


Mūs izvēlējās